Scharmer-harkstede.nl
Home » Vertelproject Piccardt

In de gehele maand oktober 2015 konden inwoners van de gemeente Slochteren hun ideeën indienen voor De Vonk van Slochteren. Er werden maar liefst 30 ideeën ingediend. De jury nomineerde op 2 november 10 van deze ideeën. De inzendingen zijn beoordeeld op onder andere haalbaarheid, vernieuwing en of het bijdraagt aan een betere en leukere leefomgeving. Vanaf 7 december 2015 tot 4 januari 2016 hebben de inwoners hun stem kunnen uitbrengen. In totaal zijn er 1671 stemmen uitgebracht.Via De Vonk van Slochteren wilde de gemeente inwoners stimuleren zich in te zetten voor een betere en leukere leefomgeving in hun dorp of wijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Burgerparticipatie is één van de speerpunten van het gemeentebestuur van Slochteren. Daarom ondersteunt de gemeente ook alle andere ingediende initiatieven bij de uitvoering van de ingezonden ideeën. Er wordt samen gekeken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld financiering via fondsen.

Het Slochter Blôde Vout'n Paad, Rondom Piccardt en Deel-moestuin De Ruitenvelder Froombosch zijn de winnaars van De Vonk van Slochteren! Dit werd bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 15 januari 2016. Deze drie initiatieven kregen van de inwoners de meeste stemmen. Zij wonnen allemaal een bedrag van 5.000 euro om hun idee ook daadwerkelijk uit te voeren.
Rondom Piccardt' is een vertelproject waarin de geschiedenis en de monumenten van de gemeente Slochteren op een aansprekende manier over het voetlicht worden gebracht. Het vertelproject draait om het turbulente leven van Henric Piccardt (1636-1712), borgheer van Klein Martijn en de Fraeylemaborg en bouwer van de kerk van Harkstede. Het verhaal speelt zich af in 1712, het jaar dat Piccardt wordt bijgezet in de grafkelder van de kerk van Harkstede. Acht historische personages vertellen in geuren en kleuren over hun eigen leven én over dat van Henric Piccardt. Hun verhalen werpen een blik op de lokale, regionale én (inter)nationale geschiedenis en cultuur van die tijd.

Het project Rondom Piccardt heeft een facebookpagina en een website:

https://www.facebook.com/piccardt/?ref=hl

http://rondompiccardt.com/