Scharmer-harkstede.nl

Verenigingsmagazine van de Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en omstreken.

Verschijnt 2 x per jaar: mei-juni en november-december.
Per keer gemiddeld 50 pagina's A4-formaat met een aantal vaste rubrieken en foto's, kaarten.
De vaste rubrieken zijn:
Colofon,
Voorwoord van de voorzitter,
Bestuursmededelingen,
Activiteiten van de afgelopen periode,
Vragen staat vrij,
Zoekplaatje,
Het archief van de vereniging (nieuwe aanwinsten).
Vaste bijdragen aan Vrouger zijn:
Verhalen van Vroeger (T.J. van Dijken),
Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek (C.J. Scholtens),
De geschiedenis van Harkstede-Scharmer (H. Nieborg),
een familie-genealogie uit onze streek (verschillende auteurs).
De redactie van het blad wordt gevormd door het bestuur van de vereniging.
Het blad wordt aan leden toegezonden.
Losse nummers van eerder verschenen uitgaven kunnen worden nabesteld bij het bestuurslid Heine Knollema. De kosten daarvan zijn € 5,= per blad.
De inhoudsopgave van de edities 11 tot en met 20 van het blad wordt op deze site vermeld. Omdat deze website wel erg vol zou lopen hebben we van de overige edities geen inhoudsopgave meer gegeven.

Onderstaand de voorbladen van de edities 50 en 49 van VROUGER en daaronder van het speciale  nummer 53 over 75 jaar bevrijding met (onder meer) gesprekken met (oud-)inwoners die uit eigen ervaring over de oorlog konden vertellen.