Scharmer-harkstede.nl
Home » Contacten

De Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en omstreken is per e-mail te bereiken via de volgende adressen:

Secretaris van het bestuur Henk Nieborg: nieborghenk@hotmail.com
Redactie "Vrouger": vrougerharkstede@hotmail.com
Beheer website: scharmer.harkstede@gmail.com
Het bestuur zoals dat begin 2015 is samengesteld bestaat uit:
Voorzitter:            Kees Dontje Woudbloemlaan 34 9618PA Woudbloem 0598-416208
Secretaris:           Henk Nieborg Hoofdweg 14 9616TD Scharmer 050-4041850
Penningmeester: Ubbo van Sijtsema Hoofdweg 58 9616 TE Scharmer 050-4042340
Leden:        Heine Knollema Hoofdweg 6 9617AH Harkstede 050-4041466

                   Janny Kruijer-Mulder Hoofdlaan 2 9617TB Harkstede 050-4041848

                    Piekie Wilderboer-Oomkes Roodharsterlaan 2 9608 TB Westerbroek 050-4041573


Erelid is de oprichter van de vereniging Elzo R. van der Schuur †
Hij was ook de eerste redacteur van ons blad Vrouger
In februari 2013 werden ook Harma Veltman-Koers en Chris Scholtens tot ereleden van de vereniging benoemd.