Scharmer-harkstede.nl

De Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en omstreken is per e-mail te bereiken via de volgende adressen:

Secretaris van het bestuur Henk Nieborg: nieborghenk@hotmail.com
Redactie "Vrouger": vrougerharkstede@hotmail.com
Beheer website: info@scharmer-harkstede.nl
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:   Kees Dontje Woudbloemlaan 34 9618PA Woudbloem 06-53174329
Secretaris:  Henk Nieborg Hoofdweg 14 9616TD Scharmer 050-4041850 

                                                                              nieborghenk@hotmail.com 
Penningmeester: Ubbo van Sijtsema Hoofdweg 58 9616 TE Scharmer 050-4042340
Leden:        Heine Knollema Hoofdweg 6 9617AH Harkstede 050-4041466

                   Janny Kruijer-Mulder Vijverlaan 8  9617BB Harkstede 06-25567698

                    

Erelid is de oprichter van de vereniging Elzo R. van der Schuur †
Hij was ook de eerste redacteur van ons blad Vrouger
In februari 2013 werden ook Harma Veltman-Koers en Chris Scholtens tot ereleden van de vereniging benoemd.