De Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en omstreken is per e-mail te bereiken via de volgende adressen:

Secretaris van het bestuur Henk Nieborg: hendriknieborg7@gmail.com
Redactie "Vrouger": hendriknieborg7@gmail.com
Beheer website: info@scharmer-harkstede.nl
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:   Kees Dontje Woudbloemlaan 34 9618 PA Woudbloem 06-53174329
Secretaris:  Henk Nieborg Hoofdweg 14 9616 TD Scharmer 050-4041850 hendriknieborg7@gmail.com

                                                                               
Penningmeester: Ubbo van Sijtsema Hoofdweg 58 9616 TE Scharmer 050-4042340
Leden:        Heine Knollema Hoofdweg 6 9617 AH Harkstede 050-4041466

                   Janny Kruijer-Mulder Vijverlaan 8  9617 BB Harkstede 06-25567698

                    

Erelid is de oprichter van de vereniging Elzo R. van der Schuur †
Hij was ook de eerste redacteur van ons blad Vrouger
In februari 2013 werden ook Harma Veltman-Koers en Chris Scholtens tot ereleden van de vereniging benoemd.