Scharmer-harkstede.nl

Op 20 mei 1995 werd het boek "De geschiedenis van Scharmer-Harkstede en omgeving in woord en beeld" gepresenteerd. Aan de totstandkoming van dit boek is vier jaar lang hard gewerkt door een werkgroep, bestaande uit Heine en Els Knollema, Wolter en Annie Bakker, en de man die het boek samenstelde, Klaas Bos.
Dat het boek in hoge mate werd gewaardeerd, bleek wel uit de verkoop. Meer dan zestienhonderd exemplaren werden er inmiddels van verkocht. De uitgave geeft een fraai beeld van de historie van Scharmer en Harkstede en omgeving, en is bovendien bijzonder leesbaar geschreven door Klaas Bos.
Na verschijning van het boek bleek er grote belangstelling te zijn voor de oprichting van een Historische Vereniging. Na enkele voorbesprekingen werd op 7 november 1995 in het multifunctioneel centrum "De Roemte" te Harkstede de Historische Vereniging "Scharmer-Harkstede en Omstreken" opgericht. Meer dan twintig personen waren aanwezig, en gaven zich op als lid van de nieuwe vereniging (inmiddels is het ledental gestegen tot boven de driehonderd!!!).
Het bestuur van de vereniging organiseert diverse activiteiten (lezingen, excursies, tentoonstellingen etc.). Ook wordt twee keer per jaar een periodiek uitgegeven, met daarin wetenswaardigheden over de geschiedenis van Scharmer, Harkstede, Woudbloem, Schaaphok, Lageland, Klein Harkstede en Borgweg.
De redactie van het blad, dat "Vrouger" heet, was aanvankelijk in handen van Elzo van der Schuur. Tegenwoordig is de redactie in handen van het bestuur van de vereniging. Het eerste nummer van "Vrouger" verscheen in mei 1996 en in november 2010 verscheen nummer 30. De afleveringen van "Vrouger" bestaan uit gemiddeld 50 pagina's A4-formaat, en bevatten naast een aantal vaste rubrieken ook steeds wisselende informatie.
De Historische Vereniging doet hierbij een dringend beroep op iedereen, die iets heeft, wat voor de geschiedenis van onze dorpen van belang is. Gooi het niet weg, geef het aan onze vereniging. Zo hebben we inmiddels vele verenigingsarchieven onder ons beheer: Groene Kruis (plaatselijk); de handelsvereniging, begrafenisvereniging, ijsbaan Nooitgedacht, enz. Ook zouden wij graag kopieën willen hebben van historisch interessante documenten. En niet te vergeten oude foto's. U kunt ervan verzekerd zijn, dat alles zorgvuldig wordt bewaard in ons archief.
Regelmatig verzorgen we een tentoonstelling, leveren een bijdrage aan Monumentendag, of de Dag van de Groninger Geschiedenis, of we verzorgen een lezing en een excursie voor een andere vereniging.
Wanneer u lid wordt, dan kunt u gratis, c.q. tegen gereduceerde prijs deelnemen aan activiteiten van onze Historische Vereniging. Bovendien krijgt u twee keer per jaar "Vrouger". U kunt zich aanmelden als lid bij alle bestuursleden en via deze website op het adres info@scharmer-harkstede.nl
De contributie bedraagt slechts € 15,00 per jaar,

te betalen op rekeningnummer NL50 ABNA 0895 327023

t.n.v. Historische Vereniging Scharmer-Harkstede e.o.