Scharmer-harkstede.nl

U vindt hier een opgave van de inhoud van ons blad VROUGER.

De nummers 1 tot en met 14 uit de jaren 1996 t/m 2002 vindt u door HIER te klikken. 

Voor informatie over de inhoud kunt u terecht bij het bestuur.

De inhoudsopgave van de jaargangen 8 t/m/ 10 ontbreekt nog.

Er wordt nog aan gewerkt om het overzicht compleet te krijgen.

In elke regel is het vermelde cijfer/getal de bladzijde in het aangegeven nummer.

Voor de latere nummers moet u wel ver naar beneden scrollen.

Nabestellen kan ook bij het bestuur (Heine Knollema) ad € 5,= per stuk.

Inhoudsopgave Vrouger nrs.15 – 20

Voor de volledigheid staan van de doorlopende series zoals Verhalen van Vroeger, De geschiedenis van Harkstede-Scharmer, Stampende laarzen en brencarriers, Aardappelmeelfabriek De Woudbloem, Polders en Waterschappen, Het Huis te Scharmer, Stambomen, verhalen, apart vermeld

Het eerst weergegeven getal is het nummer van Vrouger, het tweede geeft de bladzijde aan.    Van de nummers 21 t/m 40 kan hier (nog) geen inhoudsopgave worden gegeven. Van de nummers 41 t/m 51 van Vrouger is wel weer een inhoudsopgave opgenomen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de redactie of het bestuur van de vereniging.                                                                                                                 

Verhalen van Vroeger, Ton van Dijken
Een blij weerzien na zestig jaar, Bouchien Belga-van der Schuur 1
Evert Meijer leeft in het heden….    2
Het harde leven … Tinie Nieborg-Engel 3
Een wonder dat dhr Sloot nog leeft, Heiko Sloot 3
Mevrouw Dijkman vertelt van haar jeugd, L. Dijkman-Vos 4
Hoe dokter Berg sr. Aan de propeller kwam, Pieter Roelof Mendelts 4
Mevr. Schwankhaus-Knollema vertelt 5
De invloed van de familie Bruins, Mans Grimme 5
Mevr. Knollema vertelt van haar leven, echtg. van Berend wethouder Knollema 6
Zelfgemaakte boter verkopen op het Zuiderdiep, mevr. Kruijer-Van Calker 6
H.J. Baptist vertelt (Engelbert) 7
Pieter Mendelts stroperjaren 7
Familie Horst 8
Zuidlaardermarkt, Spithorst-Veenhoven 8
Eilko Bronsema 9
Johannes Perdon 9
Op marktdag voor een kwartje naar de stad, Mevr. Van Hemmen 10
Oud nieuws uit het Lageland, CJ Bolhuis 10
Een ontroerend verhaal van mevr. Lena Stel-den Heijer 11
Jacob Munnik harde boerenleven 11
De grote armoede, Harmke Kroeze-Perdon 12 21
Lietje Gunster van haar geboorteplaats 12 45
Sint Maarten lopenzo rond 1930 12 47
Met de trekschuit door Harkstede 12 48
Jan Leugs vertelt 13 31
Harm Roelfsema van zijn ervaringen 13 45
Een foto met een herinnering, Cees Hatzman 14 23
De politie toen en nu, Christiaans 14 50
Jacob Heringa, paardenkenner bij uitstek 15 13
Jacob Heringa anno 2003 15 15
De intelligentie van Lammert Tepper 15 35
Harm Pieter Kooi als brandweerman en koster 16 12
De Pentinga’s vertellen van de dertiger jaren 16 23
Harm Tammeling (Hornhuizen) (door Chris Scholtens) 17 6
Herinneringen aan Vroeger, Grietje Kempinga 17 20
Oude verhalen, Klaas Alting 17 47
Jan Kok - zuivelfabriek 18 14
Jacob Erk – tijd staat stil 18 27
Derk van Bruggen, een boeiend verteller 19 12
Een nog nooit verteld verhaal, Jacob Doornbos 19 15

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer, Henk Nieborg
De ontginningsgeschiedenis (1) 1 38
De ontginningsgeschiedenis (2) 2 29
Hoofdweg: Ruischerbrug-Klein Harkstede-Harkstede 3 37
Hoofdweg: Scharmer (1) 4 31
Hoofdweg: Scharmer (2) 5 30
Hoofdweg: Scharmer (3) 6 32
Hoofdweg: Scharmer (4) 7 27
Hoofdweg: Aanvullingen en samenvatting 8 38
De Hamweg (1) 9 30
De Hamweg (2) 10 26
De Hamweg (3) 11 19
De Hamweg (4) 12 13
Het Slochterdiep (1) 13 13
Het Slochterdiep (2) (de sociëteit) 14 13
Het Slochterdiep (3) 15 15
De participanten van het Slochterdiep in oude aktes 16 14
De grenzen van Scharmer-Harkstede-Klein Harkstede 17 34
De grenzen op waterstaatkundig gebied 18 41
De rechten en plichten op waterstaatkundig gebied 19 32

Stampende laarzen en brencarriers in de Woldstreek, Chris Scholtens
De luchtoorlog / I.M. Francis R. Gerald 3 20
De Helmster Joden (1) 4 27
De April-Mei staking in Slochteren 5 25
De “Wild Children” in de Woldstreek 6 22
Overval distributiekantoor Slochteren 7 23
David Rijkens // Baltus Timmer 8 17
Onze bevrijders 9 27
Het water (inundatie) 10 21
Bekendmakingen en verordeningen 11 38
De Gebroeders Westland, een vergeten verhaal 12 36
Jan Lever, een verzetsman in hart en nieren 13 35
De Helmster Joden (2) 14 26
Verzet, ook in de gemeente Slochteren 15 20
Tussen het Schildmeer en Borkum 16 26
Een soldaat uit Harkstede in de frontlinie mei 40 17 24
De strijd om Ockenburg, J. Groeneveld 18 17
14 april 1945 bevrijding en sneuvelen van G.H. Zieger 19 17

Aardappelmeelfabriek”De Woudbloem”, A.G. Fluks
Oprichting – 1904 10 30
1905-1906 11 34
1907-1908 12 32
1909-1910 13 18
1911-1912 14 20
1913-1914 15 30
1915-1917 16 32
1918-1919 17 42
1920-1924 18 20
1925-1927 19 21
1928- 20

Polders en Waterschappen, W.O. Bakker
Rijpmapolder, Scharmer Kloosterpolder, 11 24
Scharmer Laagveenontginning, Rozenburgermolenpolder 12 17
Scharmer Oostpolder, Tilburgpolder, Uildrikspolder 13 21
Klein Harkstederpolder, Groenwijkspolder, Veenpolder, De Ontginning 14 17
Groote Harkstederpolder, Bakkerspolder, Meenteschaar 15 26

Diverse artikelen
Veeziekte in februari 1775 te Scharmer 11 7
Het hondje (boerderij Huttinga), G. Nijburg 11 10
Mijn oorlogsjaren in Duitsland, W.F. Bos 11 12
De lotgevallen van het Harksteder Snitgerorgel, F.Geusebroek 11 47
De twee pilaren van de kerk van Harkstede, T.J van Dijken 12 29
Collectieve loonovereenkomst landbouw 1936/36 12 31
Herinneringen bevrijding Harkstede april 45, P.J. Knollema 13 5
Het geheim van Gerrit Messchendorp 13 33
Orgelgeschiedenis, Kerk Hamweg Geref. vrijgemaakt, F. Geusebroek 14 24
De klokkenluiders van Harkstede-Scharmer, J. Groeneveld 14 40
Handelsgeest in Harkstede-Scharmer, Henk Nieborg 14 44
Mijn terugkeer uit het verwoeste Duitsland naar mijn …, W.F. Bos 15 30
Spelen op het schoolplein, J. Groeneveld 15 47
Spelen op het schoolplein, J. Groeneveld, vervolg 16 30
Toch bewust een goede daad, T.J. van Dijken 16 21
De kerk van Engelbert in de steigers, A.W.M. Knollema 16 45
Een fietstochtje met een herinnering, T.J. van Dijken 16 46
Herinneringen aan vroeger, J. Groeneveld 17 21
Scharmer en Harkstede in de vroege middeleeuwen, K. Heidema 17 28
100 jaar ijsclub Lageland-Hamweg, H. Nieborg 17 40
Ons jaarlijkse schoolreisje (1927), J. Groeneveld 17 44
Van Veenlust naar Kloosterhoeve, H.Nieborg 18 12
Het verhaal van een lantaarnpaal, J. Ubels-Noordhuis 18 29
Het verleden laten herleven (A.E. Rengers), T.J. van Dijken, H. Nieborg 18 30
De kleuterschool in Ons Dorpshuis, J. Ubels-Noordhuis 19 10
Het verhaal van Stijntje Langbeek, P. Timminga-Bakker 19 37
Een merkwaardige foto uit Harkstede (1944), J.G.J.van Booma 19 47
De “hoge” kerk van Scharmer, K. Heidema 19 49
Beschrijving van het blazoen van de vereniging 19 52

De Adel van Scharmer-Harkstede
Het Huis te Scharmer 1 (Rengers), 9
Het Huis te Scharmer 2 (Rengers, Clant) 10
Het Huis te Scharmer 3 (Clant, DeValcke) 11 42
Het Huis te Scharmer 4 (Asingha ter Harssens, Van Ballen) 12 40
Het Huis te Scharmer 5 (eigenaren grondgebied) 13 38

Familiestambomen
Nijburg/Nieborg/Nijborg, (Ipe-Gerrit) 11 30
Nijburg/Nieborg/Nijborg, (Ipe-Gerrit) 12 24
Freije 13 24
Freije, correctie 14 8
Heidema 14 34
Heidema deel 2 15 42
Kempinga 16 37
Kempinga deel 2 17 14
Gooijert-Goijert 18 35
Stedema 1en 2 (Scharmer en Harkstede) 19 25

Verhalen
Woarom dat ik mie tegenswoordig zulf scheer, Andra 13 43
Bloum’m, J. Groeneveld 15 23
De barre tocht naar SansSouci, J. Groeneveld 16 22
Verleden tied, T. Oosterveld-Bos 17 46
Sousbrasses, schoedebont en sokopholders, H. Nieborg 19 20
Grootmoe begroaven, K. ter Laan 19 40
Bie Grootmoe, K. ter Laan 19 41
Veel gewerkt en veel gewonnen, H.G. Kleefsman 13 47
Idem 14 3
Idem 15 37
Idem 16 41
Idem 17 50
Idem 18 47
Idem, slot 19 43

In VROUGER 51 stond de onderstaande inhoudsopgave

De inhoudsopgave van de volgende nummers vindt u hieronder.

Als u (nog) geen Vrouger hebt ontvangen en de inhoud maakt u nieuwsgierig dan kunt u natuurlijk een nummer nabestellen bij één van de bestuursleden te vinden onder contacten.