Scharmer-harkstede.nl

U vindt hier een opgave van de inhoud van ons blad VROUGER. eerst de nummers 1 tot en met 7 uit de jaren 1996 t/m 2002.  Voor informatie over de inhoud kunt u terecht bij het bestuur.

De inhoudsopgave van de jaargangen 8 t/m/ 10 ontbreekt nog.

Er wordt nog aan gewerkt om het overzicht compleet te krijgen.

In elke regel is het vermelde cijfer/getal de bladzijde in het aangegeven nummer.

Voor de latere nummers moet u wel ver naar beneden scrollen.

Nabestellen kan ook bij het bestuur (Heine Knollema) ad € 5,= per stuk.

Vrouger 1996

Jaargang 1, nummer 1, mei 1996:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Bestuur / Doelstellingen 2

"Openingswoord"van de heer K.G. Bos 3

Even voorstellen 4

Van de voorzitter 6

Van de redactie 7

Diapresentatie over molens 8

Hindrik Luchies Hulshof, schoolmeester te Scharmer 1802-1846 9

"Vrouger" versnipperd" 17

Historisch onderzoek 18

"Vrouger" versnipperd" 19

Andreas Alting (1879-1950) 20

Vijftig jaar geleden 31

Vragen staat vrij 32

Het archief van de vereniging 34

Verhalen van vroeger: Een blij weerzien na zestig jaar 35

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer, aflevering 1: De ontginning 38

Een vondeling te Borgweg 41

Verschenen boeken 43

Vijftig jaar geleden 43

Het volgende nummer 44

Jaargang 1, nummer 2, november 1996:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Van de redactie 3

Bestuursmededelingen 4

Vijftig jaar geleden 4

Activiteiten van de Historische Vereniging 5

Vijftig jaar geleden 6

De borg "Klein Martijn" afgebroken in het jaar 1896 7

Vragen staat vrij 20

"Vrouger" versnipperd 22

Het archief van de vereniging 23

Verhalen van vroeger 25

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer aflevering 2: 29

Vijftig jaar geleden 32

Verschenen boeken 33

Een dag met Radio Noord op stap 34

"Vrouger" versnipperd 37

Veldnamen 38

Het volgende nummer 48

 

Vrouger 1997

Jaargang 2, nummer 3, mei 1997:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Van de redactie 3

Bestuursmededelingen 4

Activiteiten van de Historische Vereniging 4

50 jaar geleden 5

De kerk van Scharmer 1296-1824 6

50 jaar geleden 12

Vragen staat vrij 13

Verhalen van vroeger 16

"Vrouger" versnipperd 19

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek 20

50 jaar geleden 23

Verschenen boeken/"Vrouger" versnipperd/Tentoonstelling 24

Een 'sportief' verhaal van vroeger 25

"Vrouger" versnipperd 31

Verhalen van vroeger 32

Het archief van de vereniging 35

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer 37

50 jaar geleden 41

Veldnamen 42

Het volgende nummer 48

Jaargang 2, nummer 4, november 1997:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Van de redactie 3

Bestuursmededelingen 4

Vijftig jaar geleden 4

Activiteiten van de Historische Vereniging 5

"Vrouger" versnipperd 6

Redgers, Wedlieden en Rooderoeden in Scharmer en Harkstede 7

Vragen staat vrij 18

Het archief van de vereniging 21

Vijftig jaar geleden 22

Verhalen van vroeger: mevr. Dijkman vertelt van haar jeugd 23

Gevraagd: Foto�s etc. van Lageland 26

"Vrouger" versnipperd 26

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek 27

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer: De Hoofdweg 31

Verhalen van Vroeger: Hoe dokter Berg sr. aan de propeller kwam 34

Vijftig jaar geleden 36

"Vrouger" versnipperd 36

Onderhoud begraafplaatsen te Scharmer en Harkstede 37

Veldnamen 39

"Vrouger" versnipperd 47

Het volgende nummer 48

 

Vrouger 1998

Jaargang 3, nummer 5, mei 1998:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Van de redactie 3

Bestuursmededelingen 4

Activiteiten van de Historische Vereniging 5

Vragen staat vrij 6

Caf� Staalstra voor het jaar 1910 9

Boek Tweede Wereldoorlog 19

Het archief van de vereniging 20

"Vrouger" versnipperd 21

Verhalen van vroeger (7) 22

172 jaar geleden 24

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek (3) 25

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer (5) 30

152 jaar geleden 35

Verhalen van vroeger (8) 36

173 jaar geleden 43

Geesinus Staal 44

171 jaar geleden 47

Het volgende nummer 48

Jaargang 3, nummer 6, november 1998:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Van de redactie 3

Bestuursmededelingen 4

Boeken Tweede Wereldoorlog 4

Activiteiten van de Historische Vereniging 5

"Vrouger" versnipperd 6

Vragen staat vrij 7

Bieleveldslaan 10

Het archief van de vereniging 16

Notari�le archieven 16

Verhalen van vroeger (9) 17

Familietwist in Harkstede 19

Land- en watertollen 21

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek (4) 22

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer (6) 32

Verhalen van vroeger (10) 38

Inventaris boerderij de 'Vossenburg' uit 1776 41

Een stukje hertenkamp-geschiedenis 47

"Vrouger" versnipperd 48

Het volgende nummer 48

 

Vrouger 1999

Jaargang 4, nummer 7, mei 1999:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Van de redactie 3

Bestuursmededelingen 4

"Vrouger" versnipperd 4

Activiteiten van de Historische Vereniging 5

Reacties van leden/lezers 6

Vragen staat vrij 7

Het archief van de vereniging 9

Het geslacht Van Arnhem 11

Verhalen van vroeger: De heer H.J. Baptist vertelt van zijn leven 15

Dokter Hilbertus Jacobus Fockens 17

Schoolmeesterrapporten uit 1829 18

"Vrouger" versnipperd 22

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek 23

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer aflevering 7:
De Hoofdweg-Scharmer 27

"Vrouger" versnipperd 32

Vergunninghouders in de gemeente Slochteren 33

Reacties van leden/lezers 35

Verhalen van vroeger: Pieter Mendelts vertelt van zijn stropersjaren 36

Woudbloem 39

"Vrouger" versnipperd 40

Het geslacht Knollema, deel 1 41

Rechterlijke dwalingen in Scharmer 47

Meester Albert Bleeker 48

Het volgende nummer 48

Jaargang 4, nummer 8, november 1999:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Im memoriam Elzo van der Schuur 4

Bibliografie van Elzo van der Schuur 5

Bestuursmededelingen 6

Schenkingen aan de vereniging 6

Activiteiten van de Historische Vereniging 7

Het archief van de vereniging 8

Van de redactie 9

Archiefbezoek 9

Zoekplaatje 10

Vragen staat vrij 10

Het huwelijkscontract van de familie Van der Laan-Mennes 11

Verhalen van Vroeger: Familie Horst 14

Stampende laarzen en brencarriers in de Woldstreek 17

"Vrouger" versnipperd 23

Familie Tresling 24

Vriendenkring in het jaar 1919 30

Vriendenkring in het jaar 1924 32

Vriendenkring in het jaar 1937 35

Oude verhalen bij �t haardvuur 36

Geschiedenis van Harkstede-Scharmer aflevering 8:
Hoofdweg, aanvulling en samenvatting 38

Verhalen van Vroeger: Zuidlaardermarkt 42

"Vrouger" versnipperd 47

Het geslacht Knollema, vervolg 48

"Vrouger" versnipperd 52

Het volgende nummer52

Vrouger 2000

Jaargang 5, nummer 9, mei 2000:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Bestuursmededelingen 3

Kennismaking 4

Historische grafzerken schilderen 4

Reacties van lezers 5

Activiteiten van de Historische Vereniging 6

Het archief van de vereniging 7

Schenkingen aan de vereniging 8

Zoekplaatje 9

Verhalen van vroeger: De onvergetelijke ervaringen van Eilko Bronsema 10

Boerderijenboek Scharmer: boerderij Dikkema aan het Slochterdiep 14

Het Huis te Scharmer 17

Rederijkerskamer "Vriendenkring" tijdens de Tweede Wereldoorlog 24

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek 27

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer aflevering 9: De Hamweg 31

Autopetten op luchtbanden 35

300 jarig bestaan van de hervormde kerk te Harkstede 37

Verhalen van vroeger: Johannes Perdon kan boeiend vertellen 39

Het geslacht Knollema, vervolg 41

Enige aanvullingen op het geslacht Knollema 45

De kerkklok van de Harksteder kerk 46

Een bijzondere steen aan de Harksteder kerk 48

Jaargang 5, nummer 10, november 2000:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Op de voorpagina 3

Bestuursmededelingen 4

In memoriam W.O. Bakker 5

Activiteiten van de Historische Vereniging 6

Het archief van de Historische Vereniging 7

Schenkingen aan de Historische Vereniging 7

"Onze" Nieuwe Groninger Encyclopedie 9

Van de redactie 9

Alfabetische inhoudsopgave van de eerste 10 uitgaven van Vrouger 10

Reacties van lezers 11

Zoekplaatje 13

Polders en Waterschappen in Scharmer en Harkstede 14

Verhalen van vroeger: Op marktdag voor een kwartje naar de stad 18

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek 21

Evacuatie Waterschap Duurswold Gemeente Slochteren 24

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer aflevering 10: De Hamweg (2) 26

Aardappelmeelfabriek "De Woudbloem" 30

Verhalen van vroeger: Oud nieuws uit Lageland 35

Bewoners van het "Bolhuis"in Loppersum, 36

Beknopt overzicht van de Genealogie Bolhuis 37

Het Huis te Scharmer 41

Mijmeringen over de historische binnenscheepvaart 48

De waterwegen in de Woldstreek (De vrije doorvaart door het Slochterdiep) 51

Unie van Utrecht 52

 

Vrouger 2001

Jaargang 6, nummer 11, mei 2001:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Bestuursmededelingen 4

Op de voorpagina 5

Activiteiten van de Historische Vereniging 6

Schenkingen aan de Historische Vereniging 7

Veeziekte in februari 1775 te Scharmer 7

Een archeologische vondst 8

Het hondje, door Garmt Nijburg � onderduikersverhaal 10

Mijn oorlogsjaren in Duitsland 12

Reacties van lezers 17

Vragen staat vrij 18

Zoekplaatje 18

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer , aflevering 11: De Hamweg 19

Polders en waterschappen deel 2 24

Verhalen van vroeger. Een ontroerend verhaal van mw. Lena Stel-den Heijer 27

Nijburg � Nieborg � Ype-Gerrit (deel 1) genealogie 30

Aardappelmeelfabriek "De Woudbloem" 34

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek (4) 38

Het Huis te Scharmer , deel 3 42

De lotgevallen van het Harksteder Schnitgerorgel 47

Verhalen van vroeger. Jacob Munnik vertelt over het harde boerenleven. 50

Jaargang 6, nummer 12, november 2001:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Bestuursmededelingen 4

Oproep 4

Herstelde grafmonumenten 5

Uit Acta Consistoralia, 1721-1823, kerkboek van Scharmer 5

Activiteiten van de Historische Vereniging 6

Schenkingen aan de Historische Vereniging 7

Vragen staat vrij 8

Reacties van lezers 9

Zoekplaatje 12

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer aflevering 12: De Hamweg 13

Polders en waterschappen deel 4 17

Verhalen van Vroeger: De grote armoede van vroeger 21

Nijburg � Nieborg � Ype-Gerrit deel 2 genealogie 24

De twee pilaren van de kerk te Harkstede 29

Collectieve loonovereenkomst voor het landbouwbedrijf voor 1935-1936 31

Aardappelmeelfabriek "De Woudbloem" 32

Stamboomonderzoek/genealogie 35

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek (4) 36

Het Huis te Scharmer deel 4 40

Verhalen van vroeger: Lietje Gunster vertelt van haar geboorteplaats 45

Verhalen van vroeger: Sint Maarten-lopen zo rond 1930 47

Verhalen van Vroeger: Met de trekschuit door Harkstede 48

 

Vrouger 2002

Jaargang 7, nummer 13, mei 2002:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Naschrift omtrent Över de dood, in het verleden en in het heden 3

Bestuursmededelingen 4

Herinneringen aan de bevrijding van Harkstede in april 1945 4

 

Uit acta Consistoralia, 1721-1823, kerkboek van Scharmer 6 32 44

Boerderijenboek Harkstede-Scharmer 7

Activiteiten van de Historische Vereniging Vragen staat vrij 8

Schenkingen aan de Historische Vereniging 9

Het archief van de vereniging 10

Vragen staat vrij 10

Reacties van lezers 12

Zoekplaatje 13

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer deel 14: 17

Aardappelmeelfabriek "De Woudbloem" 18

Polders en Waterschappen deel 5 21

Stamboom familie Freije 24

Verhalen van Vroeger: Jan Leugs vertelt 31

Het geheim van Gerrit Messchendorp 33

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek (4) 35

Het Huis te Scharmer, deel 5 en slot 38

Woarom dat ik mie tegenswoordig zulf scheer (deur Andra) 43

Wie was Andra? 44

Verhalen van Vroeger: Harm Roelfsema vertelt van zijn ervaringen 45

Veel gewerkt en veel gewonnen, feuilleton door H.G. Kleefsman 47

Jaargang 7, nummer 14, november 2002:

Inhoudsopgave/Colofon 1

Van de voorzitter 2

Veel gewerkt en veel gewonnen, feuilleton door H.G. Kleefsman, vervolg 3

Bestuursmededelingen 4

Activiteiten van de Historische Vereniging 5

Schenkingen aan de Historische Vereniging 6

Boekennieuws 6

Verhalen van vroeger: Oud nieuws dat weer nieuw werd 8

De lezer mag het zeggen 8

Stamboom familie Freije � correctie 8

Vragen staat vrij 9

Uit: Acta Consistoralia 17211823, kerkboek van Scharmer 9 16 52

Reacties van lezers 10

Zoekplaatje 12

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer aflevering 14: Het Slochterdiep 13

Polders en waterschappen 17

Aardappelmeelfabriek "De Woudbloem" 20

Verhalen van vroeger: Een foto met een herinnering 23

De orgelgeschiedenis van Harkstede 24

Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek 26

Mijn terugkeer uit het verwoeste Duitsland naar mijn leeggeroofd vaderland 30

Boerderijenboek Scharmer-Harkstede 33

Familie Heidema � genealogie � deel 1 34

De klokkenluiders van Harkstede-Scharmer 40

Hottingerkaarten van Scharmer-Harkstede 42

Handelsgeest in Harkstede-Scharmer 44

Verhalen van vroeger: De politie toen en nu 50

 

Inhoudsopgave Vrouger nrs.11 – 20 Voor de volledigheid staan van de doorlopende series zoals Verhalen van Vroeger, De geschiedenis van Harkstede-Scharmer, Stampende laarzen en brencarriers, Aardappelmeelfabriek De Woudbloem, Polders en Waterschappen, Het Huis te Scharmer, Stambomen, verhalen, apart vermeld

Het eerst weergegeven getal is het nummer van Vrouger, het tweede geeft de bladzijde aan.    Van de nummers 21 t/m 40 kan hier (nog) geen inhoudsopgave worden gegeven. Van de nummers 41 t/m 51 van Vrouger is wel weer een inhoudsopgave opgenomen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de redactie of het bestuur van de vereniging.                                                                                                                 

Verhalen van Vroeger, Ton van Dijken
Een blij weerzien na zestig jaar, Bouchien Belga-van der Schuur 1
Evert Meijer leeft in het heden….    2
Het harde leven … Tinie Nieborg-Engel 3
Een wonder dat dhr Sloot nog leeft, Heiko Sloot 3
Mevrouw Dijkman vertelt van haar jeugd, L. Dijkman-Vos 4
Hoe dokter Berg sr. Aan de propeller kwam, Pieter Roelof Mendelts 4
Mevr. Schwankhaus-Knollema vertelt 5
De invloed van de familie Bruins, Mans Grimme 5
Mevr. Knollema vertelt van haar leven, echtg. van Berend wethouder Knollema 6
Zelfgemaakte boter verkopen op het Zuiderdiep, mevr. Kruijer-Van Calker 6
H.J. Baptist vertelt (Engelbert) 7
Pieter Mendelts stroperjaren 7
Familie Horst 8
Zuidlaardermarkt, Spithorst-Veenhoven 8
Eilko Bronsema 9
Johannes Perdon 9
Op marktdag voor een kwartje naar de stad, Mevr. Van Hemmen 10
Oud nieuws uit het Lageland, CJ Bolhuis 10
Een ontroerend verhaal van mevr. Lena Stel-den Heijer 11
Jacob Munnik harde boerenleven 11
De grote armoede, Harmke Kroeze-Perdon 12 21
Lietje Gunster van haar geboorteplaats 12 45
Sint Maarten lopenzo rond 1930 12 47
Met de trekschuit door Harkstede 12 48
Jan Leugs vertelt 13 31
Harm Roelfsema van zijn ervaringen 13 45
Een foto met een herinnering, Cees Hatzman 14 23
De politie toen en nu, Christiaans 14 50
Jacob Heringa, paardenkenner bij uitstek 15 13
Jacob Heringa anno 2003 15 15
De intelligentie van Lammert Tepper 15 35
Harm Pieter Kooi als brandweerman en koster 16 12
De Pentinga’s vertellen van de dertiger jaren 16 23
Harm Tammeling (Hornhuizen) (door Chris Scholtens) 17 6
Herinneringen aan Vroeger, Grietje Kempinga 17 20
Oude verhalen, Klaas Alting 17 47
Jan Kok - zuivelfabriek 18 14
Jacob Erk – tijd staat stil 18 27
Derk van Bruggen, een boeiend verteller 19 12
Een nog nooit verteld verhaal, Jacob Doornbos 19 15

De geschiedenis van Harkstede-Scharmer, Henk Nieborg
De ontginningsgeschiedenis (1) 1 38
De ontginningsgeschiedenis (2) 2 29
Hoofdweg: Ruischerbrug-Klein Harkstede-Harkstede 3 37
Hoofdweg: Scharmer (1) 4 31
Hoofdweg: Scharmer (2) 5 30
Hoofdweg: Scharmer (3) 6 32
Hoofdweg: Scharmer (4) 7 27
Hoofdweg: Aanvullingen en samenvatting 8 38
De Hamweg (1) 9 30
De Hamweg (2) 10 26
De Hamweg (3) 11 19
De Hamweg (4) 12 13
Het Slochterdiep (1) 13 13
Het Slochterdiep (2) (de sociëteit) 14 13
Het Slochterdiep (3) 15 15
De participanten van het Slochterdiep in oude aktes 16 14
De grenzen van Scharmer-Harkstede-Klein Harkstede 17 34
De grenzen op waterstaatkundig gebied 18 41
De rechten en plichten op waterstaatkundig gebied 19 32

Stampende laarzen en brencarriers in de Woldstreek, Chris Scholtens
De luchtoorlog / I.M. Francis R. Gerald 3 20
De Helmster Joden (1) 4 27
De April-Mei staking in Slochteren 5 25
De “Wild Children” in de Woldstreek 6 22
Overval distributiekantoor Slochteren 7 23
David Rijkens // Baltus Timmer 8 17
Onze bevrijders 9 27
Het water (inundatie) 10 21
Bekendmakingen en verordeningen 11 38
De Gebroeders Westland, een vergeten verhaal 12 36
Jan Lever, een verzetsman in hart en nieren 13 35
De Helmster Joden (2) 14 26
Verzet, ook in de gemeente Slochteren 15 20
Tussen het Schildmeer en Borkum 16 26
Een soldaat uit Harkstede in de frontlinie mei 40 17 24
De strijd om Ockenburg, J. Groeneveld 18 17
14 april 1945 bevrijding en sneuvelen van G.H. Zieger 19 17

Aardappelmeelfabriek”De Woudbloem”, A.G. Fluks
Oprichting – 1904 10 30
1905-1906 11 34
1907-1908 12 32
1909-1910 13 18
1911-1912 14 20
1913-1914 15 30
1915-1917 16 32
1918-1919 17 42
1920-1924 18 20
1925-1927 19 21
1928- 20

Polders en Waterschappen, W.O. Bakker
Rijpmapolder, Scharmer Kloosterpolder, 11 24
Scharmer Laagveenontginning, Rozenburgermolenpolder 12 17
Scharmer Oostpolder, Tilburgpolder, Uildrikspolder 13 21
Klein Harkstederpolder, Groenwijkspolder, Veenpolder, De Ontginning 14 17
Groote Harkstederpolder, Bakkerspolder, Meenteschaar 15 26

Diverse artikelen
Veeziekte in februari 1775 te Scharmer 11 7
Het hondje (boerderij Huttinga), G. Nijburg 11 10
Mijn oorlogsjaren in Duitsland, W.F. Bos 11 12
De lotgevallen van het Harksteder Snitgerorgel, F.Geusebroek 11 47
De twee pilaren van de kerk van Harkstede, T.J van Dijken 12 29
Collectieve loonovereenkomst landbouw 1936/36 12 31
Herinneringen bevrijding Harkstede april 45, P.J. Knollema 13 5
Het geheim van Gerrit Messchendorp 13 33
Orgelgeschiedenis, Kerk Hamweg Geref. vrijgemaakt, F. Geusebroek 14 24
De klokkenluiders van Harkstede-Scharmer, J. Groeneveld 14 40
Handelsgeest in Harkstede-Scharmer, Henk Nieborg 14 44
Mijn terugkeer uit het verwoeste Duitsland naar mijn …, W.F. Bos 15 30
Spelen op het schoolplein, J. Groeneveld 15 47
Spelen op het schoolplein, J. Groeneveld, vervolg 16 30
Toch bewust een goede daad, T.J. van Dijken 16 21
De kerk van Engelbert in de steigers, A.W.M. Knollema 16 45
Een fietstochtje met een herinnering, T.J. van Dijken 16 46
Herinneringen aan vroeger, J. Groeneveld 17 21
Scharmer en Harkstede in de vroege middeleeuwen, K. Heidema 17 28
100 jaar ijsclub Lageland-Hamweg, H. Nieborg 17 40
Ons jaarlijkse schoolreisje (1927), J. Groeneveld 17 44
Van Veenlust naar Kloosterhoeve, H.Nieborg 18 12
Het verhaal van een lantaarnpaal, J. Ubels-Noordhuis 18 29
Het verleden laten herleven (A.E. Rengers), T.J. van Dijken, H. Nieborg 18 30
De kleuterschool in Ons Dorpshuis, J. Ubels-Noordhuis 19 10
Het verhaal van Stijntje Langbeek, P. Timminga-Bakker 19 37
Een merkwaardige foto uit Harkstede (1944), J.G.J.van Booma 19 47
De “hoge” kerk van Scharmer, K. Heidema 19 49
Beschrijving van het blazoen van de vereniging 19 52

De Adel van Scharmer-Harkstede
Het Huis te Scharmer 1 (Rengers), 9
Het Huis te Scharmer 2 (Rengers, Clant) 10
Het Huis te Scharmer 3 (Clant, DeValcke) 11 42
Het Huis te Scharmer 4 (Asingha ter Harssens, Van Ballen) 12 40
Het Huis te Scharmer 5 (eigenaren grondgebied) 13 38

Familiestambomen
Nijburg/Nieborg/Nijborg, (Ipe-Gerrit) 11 30
Nijburg/Nieborg/Nijborg, (Ipe-Gerrit) 12 24
Freije 13 24
Freije, correctie 14 8
Heidema 14 34
Heidema deel 2 15 42
Kempinga 16 37
Kempinga deel 2 17 14
Gooijert-Goijert 18 35
Stedema 1en 2 (Scharmer en Harkstede) 19 25

Verhalen
Woarom dat ik mie tegenswoordig zulf scheer, Andra 13 43
Bloum’m, J. Groeneveld 15 23
De barre tocht naar SansSouci, J. Groeneveld 16 22
Verleden tied, T. Oosterveld-Bos 17 46
Sousbrasses, schoedebont en sokopholders, H. Nieborg 19 20
Grootmoe begroaven, K. ter Laan 19 40
Bie Grootmoe, K. ter Laan 19 41
Veel gewerkt en veel gewonnen, H.G. Kleefsman 13 47
Idem 14 3
Idem 15 37
Idem 16 41
Idem 17 50
Idem 18 47
Idem, slot 19 43

In VROUGER 51 stond de onderstaande inhoudsopgave

De inhoudsopgave van de volgende nummers vindt u hieronder.

Als u (nog) geen Vrouger hebt ontvangen en de inhoud maakt u nieuwsgierig dan kunt u natuurlijk een nummer nabestellen bij één van de bestuursleden te vinden onder contacten.