Scharmer-harkstede.nl
Home » Agenda 2021

Bestuursmedelingen

Het jaar 2021 is geen normaal jaar. We hebben dit voorjaar dus geen ledenvergadering kunnen houden.

Bij het eind juni uitgekomen nummer van Vrouger heeft het bestuur enkele stukken bijgevoegd die normaliter ter vergadering zouden zijn besproken.

Of we dit jaar nog een excursie kunnen houden is nog een open vraag. Totdat er zekerheid is zullen we als bestuur geen acties ondernemen om iets te organiseren. Het kan niet anders, hoe spijtig ook.