Scharmer-harkstede.nl
Home » Agenda 2021

Bestuursmedelingen, zoals vermeld op de voorpagina

Het jaar 2021 wordt geen normaal jaar, dat hebben we nu al gemerkt. We kunnen dit voorjaar dus geen ledenvergadering houden.

Bijeenkomsten met 1½ m afstand en maximaal 30 personen zijn voor onze leden, een grote groep kwetsbare ouderen, geen alternatief.

Het bestuur is daarom van plan de ledenvergadering min of meer schriftelijk te houden. We sturen u per post of per email de vergaderstukken toe, zoals de agenda, de notulen van de afgelopen jaarvergadering, de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, de begroting en de bestuursverkiezing. En als het mogelijk is het rapport van de kascommissie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of bent u het ergens niet mee eens, dan horen we dat graag. Per brief of per mail.

Tot de zomer zijn de GGD’s nog zeker bezig met inentingsprogramma’s. Of we dus een excursie kunnen houden met het jubileum is nog een open vraag. Totdat er zekerheid is zullen we als bestuur geen acties ondernemen om iets te organiseren. Het kan niet anders, hoe spijtig ook.