Scharmer-harkstede.nl
Home » Agenda 2021

Bestuursmedelingen

Het jaar 2021 is geen normaal jaar. We hebben dit voorjaar dus geen ledenvergadering kunnen houden.

Bij het eind juni uitgekomen nummer van Vrouger heeft het bestuur enkele stukken bijgevoegd die normaliter ter vergadering zouden zijn besproken.

Dit jaar kon er geen excursie gehouden worden. Het kon niet anders, hoe spijtig ook.